fbpx


  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon kontaktowy (wymagane)


  Podstawowe informacje dotyczące Firmy


  Nazwa firmy

  Adres firmy

  Branża w której firma prowadzi działalność

  Dodatkowe informacje dotyczące firmy


  Kanały społecznościowe Firmy


  Facebook

  Instagram

  linkedIn

  Strona www

  Opis firmy:
  proszę w kilku słowach opisać swój produkt lub usługę


  Działania promocyjne


  Co firma chcę promować:
  Czy chcą Państwo promować swój produkt czy całą firmę

  Misja marki:
  Jakie jest główne założenie Państwa działalności

  Estetyka marki:
  Jakie są kolory, charakterystyczne elementy, grafiki

  Inspirujące profile:
  Czy są jakieś profile, które są inspiracją do tworzenia wizerunku wizualnie oraz komunikacyjnie?

  Atuty:
  Proszę wymienić wyróżniki Państwa produktu lub marki na tle konkurencji

  Budżet:
  jaki budżet chcą Państwo przeznaczyć na działania promocyjne miesięcznie?

  Cele:
  Cele promocji w mediach społecznościowych - co chcą Państwo osiągnąć poprzez promowanie się w internecie?

  KPI:
  Czy wyznaczone są konkretne cele liczbowe?

  Sprzedaż:
  W jakich kanałach najlepiej sprzedają się Państwa produkty lub usługi. Czy jest to sprzedaż detaliczna czy hurtowa?


  Odbiorca


  Grupa docelowa:
  Do kogo kierują Państwo sprzedaż produktu lub usług?

  Wybór produktu:
  Czy wpływa na podjęcie decyzji wśród grupy docelowej o wyborze Państwa produktu lub usługi


  Firmy konkurencyjne
  Proszę o wymienienie firm konkurencyjnych


  Nazwa firmy

  Link do strony

  Nazwa firmy

  Link do strony

  Nazwa firmy

  Link do strony

  Nazwa firmy

  Link do strony

  Czym wyróżnia się konkurencja:
  Czy może zagrażać pozycji Państwa firmy?


  Dotychczasowe działania promocyjne


  Działania promocyjne w Internecie:
  Proszę wymienić jakie działania podejmowali Państwo do tej pory

  Oczekiwania:
  jakie oczekiwania/plan promocji w internecie mają Państwo na najbliższy czas?

  Plany na komunikację:
  Jeśli istnieje wcześniej przygotowana wizja

  Dziękujemy za uzupełnienie powyższego Briefu. Teraz nasza kolej, na analizę Twojej firmy. Jak tylko przygotujemy plan działania i wycenę – skontaktujemy się z Tobą.
  Miłego dnia!


  Wszelkie informacje zawarte w briefie objęte są klauzulą poufności i wykorzystane zostaną jedynie przez firmę Silver Fox s. c.
  w celu opracowania i przygotowania oferty.

  Na podstawie art. 6 pkt lit. b) oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązywania kontaktów związanych z realizacją umowy bądź podejmowania działań przed jej zawarciem. Administratorem Danych Osobowych jest firma SILVER FOX s.c. z siedzibą w Białymstoku ul. gen. W. Andersa 5 lok. 508. Dane nie będą bez Państwa zgody przekazywane żadnym podmiotom zewnętrznym. Informujemy o prawie dostępu, żądania ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych