fbpx


Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon kontaktowy (wymagane)


Podstawowe informacje dotyczące Firmy


Nazwa firmy

Adres firmy

Branża w której firma prowadzi działalność

Dodatkowe informacje dotyczące firmy


Kanały społecznościowe Firmy


Facebook

Instagram

linkedIn

Strona www

Opis firmy:
proszę w kilku słowach opisać swój produkt lub usługę


Działania promocyjne


Co firma chcę promować:
Czy chcą Państwo promować swój produkt czy całą firmę

Misja marki:
Jakie jest główne założenie Państwa działalności

Estetyka marki:
Jakie są kolory, charakterystyczne elementy, grafiki

Inspirujące profile:
Czy są jakieś profile, które są inspiracją do tworzenia wizerunku wizualnie oraz komunikacyjnie?

Atuty:
Proszę wymienić wyróżniki Państwa produktu lub marki na tle konkurencji

Budżet:
jaki budżet chcą Państwo przeznaczyć na działania promocyjne miesięcznie?

Cele:
Cele promocji w mediach społecznościowych - co chcą Państwo osiągnąć poprzez promowanie się w internecie?

KPI:
Czy wyznaczone są konkretne cele liczbowe?

Sprzedaż:
W jakich kanałach najlepiej sprzedają się Państwa produkty lub usługi. Czy jest to sprzedaż detaliczna czy hurtowa?


Odbiorca


Grupa docelowa:
Do kogo kierują Państwo sprzedaż produktu lub usług?

Wybór produktu:
Czy wpływa na podjęcie decyzji wśród grupy docelowej o wyborze Państwa produktu lub usługi


Firmy konkurencyjne
Proszę o wymienienie firm konkurencyjnych


Nazwa firmy

Link do strony

Nazwa firmy

Link do strony

Nazwa firmy

Link do strony

Nazwa firmy

Link do strony

Czym wyróżnia się konkurencja:
Czy może zagrażać pozycji Państwa firmy?


Dotychczasowe działania promocyjne


Działania promocyjne w Internecie:
Proszę wymienić jakie działania podejmowali Państwo do tej pory

Oczekiwania:
jakie oczekiwania/plan promocji w internecie mają Państwo na najbliższy czas?

Plany na komunikację:
Jeśli istnieje wcześniej przygotowana wizja

Dziękujemy za uzupełnienie powyższego Briefu. Teraz nasza kolej, na analizę Twojej firmy. Jak tylko przygotujemy plan działania i wycenę – skontaktujemy się z Tobą.
Miłego dnia!


Wszelkie informacje zawarte w briefie objęte są klauzulą poufności i wykorzystane zostaną jedynie przez firmę Silver Fox s. c.
w celu opracowania i przygotowania oferty.

Na podstawie art. 6 pkt lit. b) oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązywania kontaktów związanych z realizacją umowy bądź podejmowania działań przed jej zawarciem. Administratorem Danych Osobowych jest firma SILVER FOX s.c. z siedzibą w Białymstoku ul. gen. W. Andersa 5 lok. 508. Dane nie będą bez Państwa zgody przekazywane żadnym podmiotom zewnętrznym. Informujemy o prawie dostępu, żądania ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych