fbpx

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon kontaktowy (wymagane)

  Podstawowe informacje dotyczące Firmy

  Nazwa firmy

  Adres firmy

  Branża w której firma prowadzi działalność

  Dodatkowe informacje dotyczące firmy

  Kanały społecznościowe Firmy

  Facebook

  Instagram

  linkedIn

  Strona www

  Opis firmy:
  proszę w kilku słowach opisać swój produkt lub usługę

  Działania promocyjne

  Co firma chcę promować:
  Czy chcą Państwo promować swój produkt czy całą firmę

  Misja marki:
  Jakie jest główne założenie Państwa działalności

  Estetyka marki:
  Jakie są kolory, charakterystyczne elementy, grafiki

  Inspirujące profile:
  Czy są jakieś profile, które są inspiracją do tworzenia wizerunku wizualnie oraz komunikacyjnie?

  Atuty:
  Proszę wymienić wyróżniki Państwa produktu lub marki na tle konkurencji

  Budżet:
  jaki budżet chcą Państwo przeznaczyć na działania promocyjne miesięcznie?

  Cele:
  Cele promocji w mediach społecznościowych - co chcą Państwo osiągnąć poprzez promowanie się w internecie?

  KPI:
  określenie (najlepiej liczbowo) co chcą Państwo osiągnąć: zdobycie nowych klientów, kontaktów do klientów, wejść na stronę www, procentowe zaangażowanie fanów w życie marki. np. zwiększenie ilości wejść na stronę www o 50% niż dotychczas.

  Sprzedaż:
  W jakich kanałach najlepiej sprzedają się Państwa produkty lub usługi. Czy jest to sprzedaż detaliczna czy hurtowa?

  Odbiorca

  Grupa docelowa:
  do kogo kierują Państwo sprzedaż produktu lub usług?:
  Informacja o wieku, płci, wykształceniu, zawodzie, lokalizacji, stylu życia.

  Wybór produktu:
  Czy wpływa na podjęcie decyzji wśród grupy docelowej o wyborze Państwa produktu lub usługi

  Firmy konkurencyjne
  Proszę o wymienienie firm konkurencyjnych

  Nazwa firmy

  Link do strony

  Nazwa firmy

  Link do strony

  Nazwa firmy

  Link do strony

  Nazwa firmy

  Link do strony

  Czym wyróżnia się konkurencja:
  dobrze prowadzona obsługa klienta, innowacyjny produkt, promocja w mediach społecznościowych, itd.

  Dotychczasowe działania promocyjne

  Działania promocyjne w Internecie:
  Proszę wymienić jakie działania podejmowali Państwo do tej pory

  Oczekiwania:
  jakie oczekiwania/plan promocji w internecie mają Państwo na najbliższy czas?

  Plany na komunikację:
  Jeśli istnieje wcześniej przygotowana wizja

  Dziękujemy za uzupełnienie powyższego Briefu. Teraz nasza kolej, na analizę Twojej firmy. Jak tylko przygotujemy plan działania i wycenę – skontaktujemy się z Tobą.
  Miłego dnia!


  Wszelkie informacje zawarte w briefie objęte są klauzulą poufności i wykorzystane zostaną jedynie przez firmę Silver Fox s. c. w celu opracowania i przygotowania oferty.


  Na podstawie art. 6 pkt lit. b) oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązywania kontaktów związanych z realizacją umowy bądź podejmowania działań przed jej zawarciem. Administratorem Danych Osobowych jest firma SILVER FOX s.c. z siedzibą w Białymstoku ul. gen. W. Andersa 5 lok. 508. Dane nie będą bez Państwa zgody przekazywane żadnym podmiotom zewnętrznym. Informujemy o prawie dostępu, żądania ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych