fbpx

  Szanowny Kliencie,

  Staranne wypełnienie poniższego kwestionariusza pomoże nam w odpowiednim doborze działań marketingowych do profilu Twojej firmy oraz w rzetelnej wycenie. W razie jakichkolwiek wątpliwości, zapraszamy do kontaktu:


  tel: 577 230 303
  e-mail: info@silverfox.pl

  Wszelkie informacje zawarte w briefie objęte są klauzulą poufności i wykorzystane zostaną jedynie przez firmę Silver Fox s. c. w celu opracowania i przygotowania oferty.

  Nazwa firmy (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon kontaktowy (wymagane)

  Adres strony www

  Adresy profili społecznościowych np. facebook, google plus, instagram(proszę podawać adresy po przecinku)

  Od ilu lat firma istnieje na rynku? (wymagane)

  Opisz zasoby ludzkie w swojej firmie

  Opis rynku:
  Wielkość rynku, sezonowość sprzedaży, czynniki wpływające na sezonowość, specyfika rynku.

  Opis produktu/usługi/oferty.
  Przeznaczenie, cena, parametry techniczne, cechy wizualne, użytkowanie, historia powstania, warianty, plany na przyszłość, dystrybucja, sposób konsumpcji, lojalność, częstotliwość zakupów, promocje)

  Podstawowe pozycjonowanie marki
  Cele, wartości, wymiary pozycjonowania, sytuacja aktualna i docelowa.

  Mocna strona firmy
  Z czego są Państwo najbardziej dumni?

  Słaba strona firmy
  Co należy jeszcze poprawić (nie chodiz tylko o reklamę)

  Grupa docelowa
  Kto jest klientem? Ważne, aby podać: płeć, wąski przedział wiekowy, miejsce zamieszkania, sposób spędzania czasu wolnego, zainteresowania. Jakie są postawy, zachowania klienta wobec marki?

  Konkurencja
  Kto jest głównym rywalem na rynku? Stopień zagrożenia, jakie działania podejmuje, ocena ich skuteczności, kanały komunikacji, strategia komunikacji.

  Dotychczasowa aktywność reklamowa.
  Historia reklamowa produktu, na co był kładziony nacisk w reklamie jakie były jej efekty. Proszę podać adres strony internetowej i nazwy kont na portalach społecznościowych, jeśli istnieją (facebook, instagram itd.)

  Cele marketingowe i komunikacyjne kampanii.
  Jakie wymierne cele sprzedażowe, wizerunkowe, przychodowe chcemy osiągnąć.

  Jaką reakcję wśród konsumentów chcemy wywołac?
  Na jakie zachowanie liczymy, dlaczego właśnie teraz chcemy się reklamować, jaka jest najpilniejsza potrzeba lub najlepsza sposobność do reklamy.

  Najważniejsza rzecz, którą chcemy zakomunikować:
  a) Korzyść konsumenta
  Cechy produktu lub usługi, które wyróżniają nas na tle konkurencji


  b) Uzasadnienie:

  Elementy obowiązkowe / zalecenia
  Niezbędne elementy jakie muszą się znaleźć w kampanii.

  Przybliżony budżet.
  Jaką maksymalną kwotę są Państwo w stanie wydać na reklamę?

  Okres realizacji działań promocyjnych.
  Jesli istnieje jakiś deadline, to jaki?

  Dziękujemy za uzupełnienie powyższego Briefu. Teraz nasza kolej, na analizę Twojej firmy. Jak tylko przygotujemy plan działania i wycenę – skontaktujemy się z Tobą.
  Miłego dnia!


  Wszelkie informacje zawarte w briefie objęte są klauzulą poufności i wykorzystane zostaną jedynie przez firmę Silver Fox s. c. w celu opracowania i przygotowania oferty.


  Na podstawie art. 6 pkt lit. b) oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązywania kontaktów związanych z realizacją umowy bądź podejmowania działań przed jej zawarciem. Administratorem Danych Osobowych jest firma SILVER FOX s.c. z siedzibą w Białymstoku ul. gen. W. Andersa 5 lok. 508. Dane nie będą bez Państwa zgody przekazywane żadnym podmiotom zewnętrznym. Informujemy o prawie dostępu, żądania ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych