fbpx

Marketing 22 listopada, 2018

Czym jest Reklama?
idealny sposób działania na naszą podświadomość

Napisał silverfox

komentarze 0

Agencja Reklamowa - Marketingowa Silver Fox s. c.

Każdy z nas choćby nawet chciał nie ma możliwości zupełnie odciąć się od reklam. Co więcej zabiegi wykorzystane w jej tworzeniu z pewnością nikogo nie pozostawią obojętnego, wobec tego, co właśnie jest w niej ukazane. Dlaczego? Podświadomie wzbudza w nas emocje i staje się obiektem aprobaty i krytyki. Bardzo dużym znacznikiem wpływu na naszą podświadomość mają subiektywne doświadczenia, niektóre wydarzenia czy słowa mają na nas silniejsze działanie niż reszta informacji.

Aby mówić o reklamie musimy najpierw zrozumieć czym ona jest, dlatego posłużę się kilkoma definicjami – ma to na celu nakreślenie i szersze zrozumienie tematu, czego jedna definicja nie przedstawi.

W pierwszej z nich zwrócę uwagę na funkcję, jaką pełni ona w komunikacji.

 

ReklamaŹródło: www.lynda.com

Wyeksponowano jej informacyjno-perswazyjny charakter. Jak podaje Rafał Zimny:

„Reklama (z łac. reclamo – krzyczeć do kogoś) służy poinformowaniu kogoś, łączy w sobie również komunikat perswazyjny. Główny cel reklamy służy przekonaniu odbiorcy do danego produktu, usługi, idei lub spraw, które uważane są przez jej twórców za słuszne.” 1

Czym jest Reklama?

W innej definicji uwzględniono ponadto aspekt ekonomiczny, mianowicie fakt, że komunikaty reklamowe powstają na zamówienie klienta, który za nie płaci. Według poniższej definicji reklama to:

„każda odpłatna forma prezentacji dóbr, usług i idei, która oddziałuje bezpośrednio na zjawiska rynkowe, a zwłaszcza na motywy, postawy i sposób postępowania konsumentów podejmujących decyzje o zakupie konkretnych dóbr, czyli stwarzających popyt rynkowy. Celem reklamy jest zazwyczaj przekonanie odbiorców o zaletach produktu. Poprzez przekazanie pozytywnych informacji, producent stara się zainteresować towarem potencjalnych klientów, wzbudzić pragnienie posiadania produktu i w ten sposób doprowadzić do zawarcia transakcji kupna-sprzedaży.” 2

Z kolei Urlich Werner już na samym początku swej książki określa reklamę jako komunikację pomiędzy jej twórcami, a odbiorcami. Swym oddziaływaniem ma za zadanie:

„przekonać klienta, że oferujemy dużo więcej; nie tylko produkt lub usługi, lecz jeszcze np. zadowolenie, radość, wygodę, piękno itd. Użytkownik nie kupuje pasty do zębów, on chce kupić białe zęby. (…) Poprzez reklamę informujemy szeroką społeczność lub jego część, a także docelową grupę klientów,” 3

o tym, że to nasz produkt jest odpowiedni by zaspokoić ich potrzeby.

Skoro poznaliśmy definicję reklamy, zastanówmy się teraz jakimi środkami oddziałuje na nas jako odbiorców. Zmysły – uruchamiają bodźce, które z pewnością mają na nas istotny wpływ. Dzięki temu, iż reklama sięga do największej ilości zmysłów – wzroku i słuchu – uważana jest za najskuteczniejszą formę docierania do masowego odbiorcy. Z tego powodu reklama przestaje być odpowiedzią na potrzeby konsumenta – zaczyna ona raczej kształtować formę narzucania potencjalnemu klientowi chęci posiadania danego produktu. W jakiej formie twórcy reklam działają na nasze zmysły? Jest na to wiele sposobów.

Właściwie, ile pomysłów tyle działań:

  • demonstracja – stanowi wyróżnienie danego produktu spośród innych. Liczne określenia czy ciekawie skomponowany przekaz obrazu, w którym pokazane są tylko i wyłącznie zalety działania przedmiotu, mają na celu podkreślenie jego szczególnych cech. Najlepszym przykładem takiej formy jest dobrze wszystkim znana rywalizacja między Pepsi oraz Coca-colą.

  • scenka z życia – dotyczy codziennych spraw, z którymi boryka się przeciętny odbiorca reklamy. Przeważnie budowana jest ona na podstawie schematu: KŁOPOT – ROZWIĄZANIE – ZADOWOLENIE.
  • rekomendacje – w tej formie działamy zaufaniem. Istnieją zawody takie jak lekarz, prawnik itd., które budowane są na zaufaniu, przez co, gdy lekarz poleca nam pewien lek, to ufamy, że on musi być dobry.reklama
  • styl życia – W tym przypadku to prosta zależność. Nawiązując do stylu życia danej osoby, reklama staje się bliższa danej grupie docelowej, np. Suplementy dla sportowców, gdzie w reklamie pokazani są sportowcy, z pewnością zadziała na grupę ludzi aktywnych fizycznie.
  • humor – wpływa na emocjonalny odbiór. W ten sposób przedmiot lub oferta będzie się nam kojarzyć pozytywnie, a tym samym nasze nastawienie wobec niego będzie inne, co skłoni nas do kupna. Wprowadzenie elementów humoru zwiększa atrakcyjność przekazu,
  • animacja – kojarzy się z powrotem do dzieciństwa, czasem beztroski i niekończącej się zabawy. Przyjazna atmosfera i pewien sentyment do przeszłości przyczyniają się do większej chęci posiadania produktu.

reklamaźródło: Reklama Berlinki

Reklama jest idealną formą komunikacji z odbiorcą i przekazania mu zgodnie z założeniami marki informacji o ich produkcie. Bardzo dobrze przemyślana i stworzona kampania jest pewnikiem zwiększenia zainteresowania, a ostatecznie kupna. Jeżeli zależy Ci na dobrej reklamie pozostaw to specjalistom, którzy na swoim koncie mają doświadczenie pracy z różnymi klientami oraz ogrom wiedzy, niezmiernie przydatnej przy tworzeniu strategii marketingowej.

Agencja Reklamowa SilverFox z pewnością zapewni Ci profesjonalną i efektowną reklamę!

Skontaktuj się z nami:
Telefon: +48 577 230 303
Email: info@silverfox.pl

  1. R. Zimny., Kreowanie obrazów świata w tekstach reklamowych, Warszawa 2008, s. 14.
  2. Słownik finansowy FIN DICT, Reklama, Copyright @ www.FinDict.pl.
  3. U. Werner, Reklama. Podstawowa wiedza o reklamie, s.15.
Skip to content