Kontakt


Na podstawie art. 6 pkt lit. b) oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązywania kontaktów związanych z realizacją umowy bądź podejmowania działań przed jej zawarciem. Administratorem Danych Osobowych jest firma SILVER FOX s.c. z siedzibą w Białymstoku ul. gen. W. Andersa 5 lok. 508. Dane nie będą bez Państwa zgody przekazywane żadnym podmiotom zewnętrznym. Informujemy o prawie dostępu, żądania ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Biuro

Adres: ul. Gen. Wł. Andersa 5 lok. 508, 15-124 Białystok

Telefon: +48 577 230 303

Email: info@silverfox.pl

Godziny pracy: od 8:00 do 16:00

WYPEŁNIJ BRIEF
Dane dodatkowe

SILVER FOX s.c. A.Zdanowicz, P.Strutyński

NIP: 542 326 15 90

REGON: 365558357

Artur Zdanowicz

Telefon: +48 602 137 649

Mail: biuro@silverfox.pl

Paweł Strutyński

Telefon: +48 888 288 830

Mail: biuro@silverfox.pl